top of page

Allmänna tävlingsvillkor och regler för Kajmak tävling:

Tävlingen organiseras av Balkan for Beginners, Lucernavägen 10 A, 593 50 Västervik, pågår mellan 2021-05-17 – 2021-06-28.

För att delta i denna tävling måste du vara minst 18 år gammal, bo i Sverige, inneha ett Facebook och/eller Instagram konto samt acceptera reglerna för tävlingen. Tävlingen är inte sponsrad, främjad, administrerad eller förknippad med varken Facebook eller Instagram. 

För att vara med och tävla måste du:
1) Svara på frågorna under fliken tävling på www.balkanforbeginners.se
2) Köpa Meggle Kajmak hos Willys eller City Gross
3) Fota kvittot och skicka in till oss tillsammans med svaren på frågorna.

4) Godkänna dessa tävlingsvillkor.

Endast ett tävlingsbidrag per sökande godkänns.

Ditt kompletta bidrag måste vara oss tillhanda senast den 30 juli 2021. Vinnaren kommer att utses senast den 2 augusti 2021.

Vinnaren utses av en jury som representerar Balkan for Beginners. Juryn utser vinnare baserat på de bidrag med rätt svar. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.

Priset är en grill värde 3000 kr. Vinnaren kommer att bli informerad personligen via mejl. Vinnarnas identitet kommer inte att användas av Balkan for Beginners för annat än tävlingen. Ingen personlig information från tävlingen kommer att sparas eller delas för kommersiella ändamål. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.

Anställda i Balkan for Beginners samt make/maka och barn till sådan anställd får inte delta i tävlingen.

Balkan for Beginners tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit försenade. Balkan for Beginners  tar inte heller ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera bidraget eller slutresultatet av denna tävling.

Balkan for Beginners  förbehåller sig rätten att utesluta eller att ta bort bidrag ur tävlingen utan att meddela den tävlande om Balkan for Beginners bedömer att den tävlande har fuskat eller om bidraget bedöms varit olagligt, stötande eller på annat sätt etiskt eller moraliskt opassande.

Slutligen önskar vi alla deltagare lycka till!

bottom of page